Samarbeidspartnere

Gode samarbeidspartnere betyr solid fagkompetanse og trygghet for deg

Taksering Norge er et frittstående og uavhengig selskap. Vi har god kontaktflate mot de øvrige aktørene i takst- og eiendomsbransjen. Vårt viktigste mål er å ivareta den objektiviteten profesjonelle takstmenn og eiendomsrådgivere besitter. Vi har etablert gode samarbeidsløsninger som ivaretar våre kunder, slik at vi kan tilby våre kunder best mulig kvalitet og kompetanse. Taksering Norge formidler takster til våre samarbeidspartnere.

Erfarne ansatte

Taksering Norge har takstmenn som er erfarne og godkjente av oss. Det gir en trygghet og forsikring for kvaliteten på arbeidet vi utfører for våre kunder. Vi har også etablert et eget opplæringsprogram for nyansatte hos oss. Som nyansatt i selskapet tar man del i vårt fullmektig-program, der man sammen med andre erfarne takstmenn i Taksering Norge får god og trygg praktisk opplæring.

Kontakt oss

Har du spørsmål vedrørende noen av våre tjenester? Ta kontakt via kontaktskjemaet så kommer vi tilbake til deg - eller ring oss.

Adresse: Ullern allé 28, 0381 Oslo
Telefon: 23 65 11 99
E-post: post@takseringnorge.no