Oslo • viken • vestlandet • møre og romsdal • trøndelag

Din leverandør av takseringstjenester

Taksering Norge er en uavhengig aktør som leverer takseringstjenester innenfor bolig- og næringseiendomssektoren. Våre takstmenn har lang og god erfaring fra bransjen.

Høy kvalitet

Våre takstmenn har lang erfaring både innen takserings- og byggebransjen, og går i tillegg gjennom spesialisert trening den dagen de begynner hos oss.

Troverdighet

Som et frittstående og uavhengig selskap er vårt mål å alltid opptre objektivt og profesjonelt. Med oss kan du være sikker på en rapport kun basert på det vi ser der og da.

Tillit

Med en bransje i stor vekst er vårt samarbeid med de øvrige aktørene en viktig del av jobben. Vi går i bresjen for å skape en tillitsvekkende bransje bygget på kvalitet og troverdighet.

TAKSERING NORGE
Vår takstkompetanse, sikrer din eiendomsverdi

Våre tjenester

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport er en utfyllende takstrapport som beskriver bygningsmassens tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand på detaljnivå.

Verdi- og lånetakst

En verditakst er en rapport som har hovedformål å sette markedsverdi på boligen/eiendommen. Blir ofte brukt ved refinansiering og verdivurdering ved arv.

Forhåndstakst

Skal du bygge bolig, kan det hende banken krever en forhåndstakst, for å synliggjøre hva boligens markedsverdi kan være når den er oppført. 

Boligsalgsrapport NS 3600

Den mest utfyllende taksten som brukes ved salg av bolig. Rapporten er en omfattende tilstandsvurdering av alle bygningsdelene i en bolig.

Tilstandsrapport for næringseiendom

Vi foretar tilstandsrapporter på næringseiendom. Her har vi også et samarbeid med Veridian AS, og kan tilby fagekspertise på de fleste felt.

1-5 års befaring

Ved kjøp av ny bolig er det normalt at utbygger utfører befaring 1 og 5 år etter for å utbedre eventuelle «skavanker». Det anbefales å alltid benytte en erfaren takstmann for å avdekke relevante avvik.

Forhåndsbefaring og overtakelsesbefaring

Det anbefales å ha med takstmann ved overtakelse for å kunne avdekke og dokumentere eventuelle feil og mangler.

Generell rådgiving

Taksering Norge tilbyr solid rådgiving innen kjøp og salg av eiendom, bygging eller rehabilitering, oppussing, vedlikehold og vedlikeholdsplaner. Vi utfører også droneinspeksjon.

Våre referanser

TAKSERING NORGE
En pålitelig samarbeidspartner innen taksering

Om oss

Taksering Norge samarbeider med aktører som etterspør en seriøs samarbeidspartner for levering takseringstjenester. Vårt fokus på kompetanse gjør at vi fremstår som attraktive for aktørene i bransjen. Vi har samarbeidsavtaler med toneangivende takseringsforetak i Stavanger, Bergen og Trondheim. Når du benytter deg av våre tjenester sikrer du høy kvalitet, troverdighet og tillit i markedet. Taksering Norge tar oppdrag i hele landet.

Taksering Norge er et frittstående og uavhengig selskap. Vi har god kontaktflate mot de øvrige aktørene i takst- og eiendomsbransjen. Vårt viktigste mål er å ivareta den objektiviteten profesjonelle takstmenn og eiendomsrådgivere besitter. Vi har etablert gode samarbeidsløsninger som ivaretar våre kunder, slik at vi kan tilby våre kunder best mulig kvalitet og kompetanse.

Bestill takst hos oss

Det anbefales å alltid benytte en erfaren takstmann.