Oslo • viken • vestlandet • møre og romsdal • trøndelag

Din leverandør av takseringstjenester

Taksering Norge er en uavhengig aktør som leverer takseringstjenester innenfor bolig- og næringseiendomssektoren. Våre takstmenn er fagskoleingeniører og har god erfaring fra bransjen.

Høy kvalitet

Våre takstmenn har lang erfaring både innen takserings- og byggebransjen, og går i tillegg gjennom spesialisert trening den dagen de begynner hos oss.

Troverdighet

Som et frittstående og uavhengig selskap er vårt mål å alltid opptre objektivt og profesjonelt. Med oss kan du være sikker på en rapport kun basert på det vi ser der og da.

Tillit

Med en bransje i stor vekst er vårt samarbeid med de øvrige aktørene en viktig del av jobben. Vi går i bresjen for å skape en tillitsvekkende bransje bygget på kvalitet og troverdighet.

TAKSERING NORGE
Vår takstkompetanse, sikrer din eiendomsverdi

Våre tjenester

Smart boliganalyse

Smart Boliganalyse presenterer boligens tilstand på en enkel måte. Formålet er å få flere til å lese og forstå tilstandsrapporten, noe som gjør bolighandelen tryggere for alle parter.

Forbrukerrådet støtter Smart Boliganalyse. Der denne anvendes ved salg, kan man se økt interesse knyttet til eiendommen.

Tilstandsrapport

Forskrift til avhendingslova angir minstekrav for utarbeidelse av tilstandsrapport i forbindelse med boligsalg. Taksering Norges tilstandsrapport er spesielt tilpasset boligomsetning og er foretrukket i markedet. Tilstandsrapporten gir en detaljert og utfyllende beskrivelse av boligens tilstand, som gir både kjøper og selger trygghet i forbindelse med boligomsetningen. Tilstandsrapporten kan også utarbeides med verdivurdering.

Verdivurdering/verditakst

Rapporten har som mål å belyse eiendommens markedsverdi. Verdien gjenspeiler hva to eller flere interessenter kan betale for eiendommen i et åpent marked med normal markedsføring. Verdivurderingen inkluderer oppmåling av areal og overordnet bygningsbeskrivelse. 

Forhåndstakst

Skal du bygge bolig, kan det hende banken krever en forhåndstakst, for å synliggjøre hva boligens markedsverdi kan være når den er oppført. 

Næringseiendom

Taksering Norge utfører tilstandsrapport og verdivurderinger  for næringseiendom. Det utarbeides rapporter tilpasset bruksområde og mandat.

1-5 års befaring

Ved kjøp av ny bolig er det normalt at utbygger utfører befaring 1 og 5 år etter for å utbedre eventuelle «skavanker». Det anbefales å alltid benytte en erfaren takstmann for å avdekke relevante avvik.

Forhåndsbefaring og overtakelsesbefaring

Det anbefales å ha med takstmann ved overtakelse for å kunne avdekke og dokumentere eventuelle feil og mangler.

Generell rådgivning

Taksering Norge tilbyr solid rådgiving innen kjøp og salg av eiendom, bygging eller rehabilitering, oppussing, vedlikehold og vedlikeholdsplaner. 

Våre referanser

TAKSERING NORGE
En pålitelig samarbeidspartner innen taksering

Om oss

Våre takstmenn er fagskoleingeniører og har fagbrev med videreutdanning fra teknisk fagskole.

Taksering Norge samarbeider med aktører som etterspør en seriøs samarbeidspartner for levering av takseringstjenester. Vårt fokus på kompetanse gjør at vi fremstår som attraktive for aktørene i bransjen. Vi har samarbeidsavtaler med toneangivende takseringsforetak i Stavanger, Bergen og Trondheim. Når du benytter deg av våre tjenester, sikrer du høy kvalitet, troverdighet og tillit i markedet. Taksering Norge tar oppdrag i hele landet.

Taksering Norge er et frittstående og uavhengig selskap. Vi har god kontaktflate mot de øvrige aktørene i takst- og eiendomsbransjen. Vårt viktigste mål er å ivareta den objektiviteten profesjonelle takstmenn og eiendomsrådgivere besitter. Vi har etablert gode samarbeidsløsninger som ivaretar våre kunder, slik at vi kan tilby våre kunder best mulig kvalitet og kompetanse.

Bestill takst hos oss

Det anbefales å alltid benytte en erfaren takstmann.