Tjenester

Vi tilbyr et bredt utvalg av takseringstjenester.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport er en utfyllende takstrapport som beskriver bygningsmassens tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand på detaljnivå. Rapporten skal beskrive eiendommen og gi den en vurdering basert på byggverket og bygningsdeler. Befaringen som ligger til grunn baseres på en grundig visuell inspeksjon av eiendommen. Denne takstrapporten er den mest brukte i forbindelse med boligsalg i dag.

Selve rapporten inneholder en grundig evaluering av de viktigste rommene i en bolig, som våtrom og bad, kjøkken og kjeller. Den inneholder også vurderinger av andre aspekter ved boligen. Dette gir en økt trygghet for både kjøper og selger.

Verdi- og lånetakst

En verditakst er en rapport som har hovedformål å sette markedsverdi på boligen/eiendommen, og inkluderer en enkel beskrivelse av boligen, generell standard og oppgraderinger, tomten og beliggenhet. Særlig vektlagt blir boligens størrelse, standard og beliggenhet. Verditakst blir ofte brukt ved refinansiering og verdivurdering ved arv.

Rapporten inneholder ikke detaljerte vurderinger og beskrivelser av den tekniske tilstanden. Ønsker man dette anbefales tilstandsrapport eller boligsalgsrapport ved salg.

Forhåndstakst

Skal du bygge bolig, kan det hende banken krever en forhåndstakst, for å synliggjøre hva boligens markedsverdi kan være når den er oppført. Den fremtidige verdien som beskrives baseres på planlagte tiltak på eiendommen. Når boligen er ferdig, er det vanlig å konvertere forhåndstaksten til verditakst.

Boligsalgsrapport NS 3600

Den mest utfyllende taksten som brukes ved salg av bolig. Rapporten er en omfattende tilstandsvurdering av alle bygningsdelene i en bolig, og er den rapporten som gir best trygghet for kjøper og selger og lavest konfliktnivå i etterkant. Spesielt legges det vekt på de byggetekniske forholdene som man ser er mest relevante ved boligsalg.

Tilstandsrapport for næringseiendom

Vi foretar tilstandsrapporter på næringseiendom. Her har vi også et samarbeid med Veridian AS, og kan tilby fagekspertise på de fleste felt.

1-5 års befaring

Ved kjøp av ny bolig er det normalt at utbygger utfører befaring 1 og 5 år etter for å utbedre eventuelle «skavanker». Det anbefales alltid å å benytte en erfaren takstmann for å avdekke og dokumentere relevante avvik.

Forhåndsbefaring og overtakelsesbefaring

Byggteknisk gjennomgang og kontroll i forbindelse med overtakelse av nybygget bolig. Det anbefales å ha med takstmann ved overtakelse for å kunne avdekke og dokumentere eventuelle feil og mangler.

Generell rådgiving

Taksering Norge tilbyr solid rådgiving innen kjøp og salg av eiendom, bygging eller rehabilitering, oppussing, vedlikehold og vedlikeholdsplaner. Vi utfører også droneinspeksjon.

Bestill takst hos oss

Det anbefales å alltid benytte en erfaren takstmann.